Vastgoeddeskundige

€ 625.00 incl.
€ 516.53 excl. BTW

Vastgoeddeskundige

Op 19 april 2017 werd een nieuwe wet goedgekeurd, die nog een aantal belangrijke wijzigingen heeft aangebracht aan het nationaal register van gerechtsdeskundigen. Bovendien werd op 25 april 2017 de deontologische code voor de gerechtsdeskundigen vastgesteld. Zowel de wetswijziging als de code zijn op 10 juni 2017 in werking getreden. Opleiding en beroepsbekwaamheid worden nu meer dan ooit belangrijke criteria om als vastgoeddeskundige te kunnen optreden.

€ 625.00 incl.
Sector
Vastgoed
Tijdsduur
2 jaren
Expert
Eigenschappen
Onze klanten geven ons »

In detail

Samengevat bestaat het beroep van vastgoeddeskundige uit drie grote blokken:

 • De vastgoeddeskundige-schattingen maakt waardebepalingen en ramingen op basis van professionele maatstaven en motiveringen. Taxatie is echter geen exacte wetenschap, maar een gefundeerde waardebepaling op basis van de erkende maatstaven, berekeningen, methoden en motiveringen. Hij of zij treedt in actie bij verkoop, successie, gerechtelijk beslag, overdracht handelsfonds, ...
 • De vastgoeddeskundige-plaatsbeschrijvingen staat in voor correcte plaatsbeschrijvingen en bevindingstaten bij verkoop, verhuur, onteigening, ...
 • De vastgoeddeskundige-schaderegelingen/schadebeheer behartigt de belangen van een partij die bij de schaderegeling betrokken is. Dat kan dus de veroorzaker van de schade zijn, de eiser van een schadevergoeding of de aansprakelijke verzekeraar.

Opdrachtgevers zijn o.a. financiële instellingen, rechtbanken en verzekeringsmaatschappijen.

Hoewel deze opleiding hybride wordt aangeboden, verwachten we wel jouw fysieke aanwezigheid - minstens voor een eerste kennismaking bij de start van elk lesblok. Ook de examens vinden digitaal plaats OP DE CAMPUS met gebruik van eigen laptop.  Daarnaast kunnen docenten beslissen om af te wijken van de digitale lesvorm (praktijk, oefeningen, gevalstudies,..).  Cursisten informeren zich tijdig en enige flexibiliteit wordt verwacht!

SyntraPXL is een duurzame organisatie. Wij drukken geen lesmateriaal af, maar je vindt alle cursusteksten en aanvullende documentatie op de SyntraPXL-cloud.

 • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en wil optreden als deskundige-schatter, deskundige-plaatsbeschrijver of deskundige-schaderegelaar.
 • Minimum ASO, TSO, KSO of BSO 7de jaar. Kopie van diploma dient bij inschrijving gemaild te worden naar info.genk@syntrapxl.be om definitief ingeschreven te zijn

       OF

 • Slagen voor EVC/EVK procedure. Deze EVC/EVK-procedure is door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming specifiek ontwikkeld voor de sector vastgoed van het SYNTRA netwerk en gaat na of de kandidaat-cursist over de nodige competenties en kwaliteiten beschikt om de ondernemersopleiding aan te vatten. Voor het blanco EVC/EVK-formulier klik je hier.

Ingevulde aanvragen moeten uiterlijk op 31 augustus via dirk.verschueren@syntrapxl.be ingediend worden. 

 

Eerste jaar:

 • basisbeginselen van de vastgoeddeskundige (12u)
 • vastgoeddeskundige: juridische aspecten (64u)
 • verzekeringen voor de vastgoeddeskundige (20u)
 • bouwtechnische aspecten - verdieping (20u)
 • bouwtechnische aspecten - specialisatie (20u)
 • bouwpathologie en onderzoekstechnieken (28u)
 • managementskills voor de vastgoeddeskundige (20u)
 • bemiddelen en onderhandelen voor de vastgoeddeskundige (16u)

Tweede jaar:

 • deskundige-vastgoedschattingen
  • inleiding tot het beroep (4u) - 100% verplichte aanwezigheid!
  • soorten waarden (20u)
  • analyse van het onroerend goed (20u)
  • waarderingsmethodes (20u)
  • de waardebepaling (20u)
 • deskundige-plaatsbeschrijvingen
  • fundamentals (12u)
  • opmaak plaatsbeschrijving (28u)
 • deskundige-schaderegelingen/schadebeheer
  • fundamentals (12u)
  • onderzoek naar schadeoorzaken (24u)
  • schadebegroting (20u)
  • schaderegeling (24u)
 • begeleiding eindwerk (12u)

Je rondt elke module af met een examen of opdracht. Een aantal modules zijn vrijstelbaar op basis van vroeger behaalde diploma's, getuigschriften of credits. Informeer je hiervoor op de campus.

Verdediging eindwerk.

Besparingen

Bespaar dankzij opleidingscheques elk jaar vanaf september tot 250 euro (*) bij SyntraPXL. Meer informatie over opleidingscheques.

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Meer info & voorwaarden.

Digitale opleidingscheques

Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket

 • ODB-nummer: ODB-Z00628
 • Officiële opleidingsnaam : Vastgoedexpert ODB-Z00092
 • Opleidingsverstrekker: Agentschap Innoveren en Ondernemen

Alle meest gestelde vragen Contacteer onze klantendienst

Wat is het afsprakenkader voor hybride lessen?
We verwachten een actieve en respectvolle deelname. Log minstens vijf minuten voor aanvang van de les in om technische problemen op te lossen. Controleer op voorhand je internetverbinding en kies een rustige omgeving om afleiding te minimaliseren. Online lessen (beeld & geluid) kunnen worden opgenomen. Het volledige afsprakenkader kan je terugvinden in de cursistengids. Hou bij hybride lessen altijd rekening met externe regelgeving (kinderbijslag, VOV, VDAB, ...)

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.