Veiligheidscoördinator, aanvullende module voor PA niv. 2 of 1

€ 970.00 incl.
€ 801.65 excl. BTW
Business
Favoriet

Veiligheidscoördinator, aanvullende module voor PA niv. 2 of 1

De aanvulling tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs is een verkorte cursus voor wie het getuigschrift van preventieadviseur niveau I of II al heeft behaald. In het KB van 25 januari 2001 (+ latere wijzigingen) staat beschreven aan welke vereisten van vooropleiding en ervaring de persoon die als coördinator op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen optreedt moet voldoen. Het KB van 19 december 2001 regelt de specifieke vorming van een coördinator.

€ 970.00 incl.
Business
Favoriet
Tijdsduur
10 sessies op 3 maanden
Leervorm
Campusleren
Eigenschappen
Onze klanten geven ons »

In detail

Bij de behandeling van de verschillende thema's gaan we zoveel mogelijk uit van de concrete taken van de veiligheidscoördinator (adviserend, coördinerend, …). Hieruit volgt dat de vorming en dus ook de evaluatie zich richt zowel op het verwerven van kennis, als het aanleren van vaardigheden en op attitudevorming.

Het opleidingsprogramma is volledig up to date met inbreng van modules die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de veiligheidscoördinator en die tegemoetkomen aan de veranderende regelgeving.

SyntraPXL is een duurzame organisatie. Wij drukken geen lesmateriaal af, maar je vindt alle cursusteksten en aanvullende documentatie op Teams.

Bij de start van het cursusjaar krijg je een volledig overzicht van de lesmomenten. De lessen vinden plaats op dinsdagavond.

Je houdt er best rekening mee dat wijzigingen in het lessenrooster kunnen gebeuren door onvoorziene omstandigheden. Het is dus mogelijk dat een inhaalles gepland wordt op een andere dag dan de gebruikelijke lesdagen.

Preventieadviseurs die hun getuigschrift behaalden en via deze bijkomende module als veiligheidscoördinator willen optreden. Het getuigschrift preventieadviseur bepaalt welk getuigschrift je behaalt na de module “aanvulling tot coördinator”. Preventieadviseurs niveau I gaan voor het getuigschrift “veiligheidscoördinator niveau A” halen, de preventieadviseurs niveau II voor het getuigschrift “veiligheidscoördinator niveau B”.

Getuigschrift Preventieadviseur niv. I of II.

 • Algemene en specifieke risico’s betreffende het welzijn op het werk op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de reglementering ter zake
 • Coördinatietechnieken
 • De burgerrechtelijke aansprakelijkheid, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de bevoegdheden van de coördinator en van de andere tussenkomende partijen
 • De algemene principes van de reglementeringen die een invloed kunnen hebben op de activiteiten op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, andere dan de reglementeringen betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitoefenen van hun werk, inzonderheid:
  • de wet betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten
  • de reglementering betreffende de overeenkomsten en het opstellen van overeenkomsten
 • De reglementeringen betreffende de wegsignalisatie
 • De reglementeringen in verband met het leefmilieu
 • Verdedigen eindwerkcase en mondelinge proef over de parate kennis van de leerstof.

 

 

Besparingen

Bespaar dankzij opleidingscheques elk jaar vanaf september tot 250 euro (*) bij SyntraPXL. Meer informatie over opleidingscheques.

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Meer info & voorwaarden.

Digitale opleidingscheques

Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket

 • ODB-nummer: ODB-1002781
 • Officiële opleidingsnaam : Veiligheidscoördinator: aanvullend vorming voor preventieadviseurs ODB-1002781
 • Opleidingsverstrekker: SyntraPXL

Kmo-portefeuille

Thema: Beroepsspecifieke competentie - Gereglementeerd beroep in België

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.

 • MO* € 641.32
 • KO** € 561.16

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.