Vastgoedmakelaar

€ 1045.00 incl.
€ 880.59 excl. BTW

Vastgoedmakelaar

Je droomt van een carrière als vastgoedmakelaar, maar je hebt niet de juiste (voor)opleiding? In de opleiding Vastgoedmakelaar biedt SyntraPXL de professionele theoretische en praktische onderbouw aan die je nodig hebt voor deze boeiende en gevarieerde job.  Na het basistraject Vastgoedconsulent met een duurtijd van ca. anderhalf jaar, maak je de keuze tussen het traject Vastgoedmakelaar-bemiddelaar of het traject Vastgoedmakelaar-syndicus.

De aangeduide prijs geldt voor het volledige basistraject Vastgoedconsulent met een duurtijd van anderhalf jaar.

€ 1045.00 incl.
Sector
Vastgoed
Tijdsduur
3 jaren
Leervorm
Campusleren
Eigenschappen
Onze klanten geven ons »

In detail

Vastgoed zit nog steeds in de lift: het is en blijft een actuele sector.  Prijzen van nieuwbouw woningen of -appartementen stijgen nog steeds terwijl de renovatie markt steeds meer uitdagingen moet aangaan . De wetgeving wordt alsmaar ingewikkelder, zodat een potentiële verkoper van vastgoed steeds vaker een beroep doet op professionele begeleiding.

Een vastgoedmakelaar-bemiddelaar treedt op als tussenpersoon bij de verkoop, aankoop, verhuur, huur of overdracht van onroerende residentiële en niet-residentiële goederen en handelsfondsen. Hij/zij brengt dus vraag en aanbod samen in de koop- en huurmarkt. Hij/zij begeleidt vastgoedtransacties en zorgt voor de juiste documenten en contracten. De vastgoedmakelaar-syndicus behartigt dan weer het beheer van gemeenschappelijke delen en mede-eigendom, in samenwerking met de Raad van Mede-eigenaars. Syndicus is intussen een knelpuntberoep en werkzekerheid is dus gegarandeerd. 

Het KB van 30 augustus 2013 bepaalt dat je een bachelor-, master- of een SyntraPXL vastgoedmakelaar-diploma nodig hebt om je in te schrijven op de lijst van stagiairs-vastgoedmakelaar bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.I.V.). Zo start je de procedure op tot erkenning als zelfstandig vastgoedmakelaar en kan je aan je stage beginnen.

Het traject Vastgoedmakelaar is volledig herwerkt. De traditionele vakken hebben plaats geruimd voor thematische modules die jou vakoverschrijdende kennis aanreiken. Je krijgt een stevige mix van recht, bouwkunde, boekhouden, fiscale wetgeving, ruimtelijke ordening, digitale skills, waardebepaling te verwerken.  Onderschat ook zeker niet de studiedruk thuis.
.  
Na het gemeenschappelijk traject Vastgoedconsulent krijg je de afstudeerkeuze tussen vastgoedbemiddelaar of syndicus.
De opleiding wordt afgerond met de verdediging van een eindwerk, waarna je klaar bent om deel te nemen aan de competentietesten van het B.I.V. en je als zelfstandig vastgoedmakelaar je verplichte B.I.V. stage kan aanvatten. 

Zie je het zelfstandig statuut niet direct zitten, dan kan je uiteraard als commercieel medewerker aan de slag in een makelaarskantoor. Vastgoedbeheer en meer bepaald bediende of syndicus zelf staan trouwens op de Knelpuntberoepenlijst 2023 van de VDAB.

De aangeduide prijs geldt voor het volledige Basistraject Vastgoedmakelaar van anderhalf jaar.
SyntraPXL is een duurzame organisatie. Wij drukken geen lesmateriaal af, maar de cursisten vinden alle cursusteksten en aanvullende documentatie op SyntraPXL-Teams.
Wist je dat je tijdens deze opleiding als stagiair aan de slag kan in een vastgoedkantoor?  Niet te verwarren met de BIV-stage! Een stageovereenkomst biedt voordelen voor zowel de cursist als de stagemeester: als cursist doe je enerzijds dagelijks praktische kennis op in het vastgoedkantoor en krijg je anderzijds de theoretische onderbouw tijdens de opleiding, waarbij je een maandelijkse stagevergoeding ontvangt, en als stagemeester/vastgoedmakelaar krijg je de kans om tegen gunstige voorwaarden een waardevolle medewerker binnen je kantoor op te leiden.
Graag meer info over de stagemogelijkheden? Contacteer ine.houben@syntrapxl.be.   

De opleiding vastgoedmakelaar richt zich tot iedereen die werkt in de vastgoedsector of die in de branche wil starten en duidelijke professionele aspiraties heeft om zelfstandig vastgoedmakelaar te worden. Ook bestemd voor personen die een verantwoordelijke beleidsfunctie in de vastgoedsector (willen) uitvoeren. 

Je kan deze opleiding ook tijdens de dag volgen op de T2-campus in Genk: 2 jaren, 4 lesdagen per week.

Minimum ASO, TSO, KSO of BSO 7de jaar. Kopie van diploma dient bij inschrijving te worden binnengebracht op de campus of gemaild naar charlotte.brouwers@syntrapxl.be om definitief ingeschreven te zijn.
OF
Slagen voor EVC/EVK procedure. Deze procedure werd specifiek ontwikkeld voor de sector vastgoed van het SyntraPXL netwerk en gaat na of de kandidaat-cursist over de nodige capaciteiten en kwaliteiten beschikt om de ondernemersopleiding aan te vatten. Meer info en blanco EVC/EVK formulier kan je aanvragen via dirk.verschueren@syntrapxl.be. 
Ingevulde aanvragen moeten uiterlijk 31 augustus 2024 op de campus ingediend zijn of via dirk.verschueren@syntrapxl.be.   Aanvragen na de deadline worden niet behandeld.

PROGRAMMA
Vastgoedconsulent
(gemeenschappelijk basistraject)

Module 1: Vastgoedfundamentals (32u)
Basisbeginselen voor de vastgoedmakelaar - kennismaking met de vastgoedsector

Module 2: Vastgoedtransactie - Juridische context (40u)
Gerechtelijk recht - Verbintenissenrecht - Zakenrecht
Rechtsmethodologie en Practicum 

Module 3: Vastgoeddossier (40u)
Samenstellen vastgoeddossier - basis materialenkennis - basis planlezen - commercieel schrijven

Module 4: Vastgoedtransactie - Huur (24u)
Algemeenheden - soorten huur - woningkwaliteitsnormering

Module 5: Vastgoedtransactie - Koop (28u)
Verkoop van het onroerend goed - Woningbouwwet

Module 6: Bouwkunde (40u)
Basis Bouwkunde - bouwtechnieken 

Module 7: Basis boekhouden voor vastgoed (36u)

Module 8: Vastgoedbeheer (20u)
Basisbeginselen voor de syndicus 


Vastgoedmakelaar-bemiddelaar 
(keuze-traject)

Module 1: Vastgoedprospectie (17u)
Prospectie - inkoopgesprek

Module 2: Vastgoedopdracht (32u)
Modaliteiten overeenkomst - afspraken opdrachtgever

Module 3: Bouwkunde II (28u)
Basis Bouwkunde - duurzaam bouwen

Module 4: Financieel plan (28u)
Opmaak financieel plan voor een vastgoedkantoor

Module 5: Verhuurdossier (40u)
Patrimoniumdocumentatie verhuur - plaatsbeschrijving 

Module 6: Verkoopdossier (40u)
Patrimoniumdocumentatie verkoop - ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu 

Module 7: Huurovereenkomst (32u)
Juridische aspecten van de huurovereenkomst - Gemeen huurrecht, woninghuur, handelshuur en pop-up

Module 8: Verkoopovereenkomst (44u)
Juridische aspecten van de verkoopovereenkomst - verkoop op plan - speciale vastgoedtransacties

Module 9: Vastgoedmarkt en -waardering (32u)
Analyse van de vastgoedmarkt - vastgoedwaardering

Module 10: Verkoop van vastgoed (20u)
Ethisch handelen bij verkoop van vastgoed - verkooptechnieken 

Module 11: Vastgoedmakelaar als ondernemer (32u)
Personeelsadministratie en interne organisatie vastgoedkantoor

Module 12: Vastgoedfiscaliteit (36u)
Verschillende vormen van fiscaliteit voor de vastgoedmakelaar - verkooprechten

Module 13: Vastgoedfinanciering (20u)

Module 14: Overnames (24u)
Overdracht van handelsfondsen

Module 15: Vastgoedcoaching (32u)
Portefeuilleanalyse - beleggen in vastgoed - rendementsberekening

Module 16: Rentmeester

Eindwerkbegeleiding Vastgoedmakelaar-bemiddelaar
Klassikale + individuele begeleiding 
Verdediging eindwerk vastgoedmakelaar-bemiddelaar.


Vastgoedmakelaar-syndicus
(keuze-traject)

Module 1: Administratief beheer (40u)

Module 2: Juridisch beheer en verzekeringen (64u)

Module 3: Bouwkundig en technisch beheer (60u)

Module 4: Financieel beheer (28u)

Module 5: Financieel plan (28u)

Module 6: Vastgoedmakelaar als ondernemer (32u)
Personeelsadministratie en interne organisatie vastgoedkantoor

Module 7: Conditiemeting & LifeCycle
Kost van een gebouw - levensyclus

Module 8: Professioneel handelen voor de syndicus

Module 9: Rentmeester

Eindwerkbegeleiding Vastgoedmakelaar-syndicus
Klassikale + individuele begeleiding 
Verdediging eindwerk Vastgoedmakelaar-syndicus

Samenstelling prijs

Inschrijvingsprijs
€ 743.80 excl. BTW
€ 900.00 incl.
+ Handboeken
€ 136.79 excl. BTW
€ 145.00 incl.
Totaalprijs incl. kosten
€ 880.59 excl. BTW
€ 1045.00 incl.

Besparingen

Digitale opleidingscheques

Je kan opleidingscheques aanvragen voor deze opleiding. Hiervoor heb je volgende gegevens nodig. De aanvraag gebeurt via het WSE-loket

  • ODB-nummer: 2024?
  • Officiële opleidingsnaam : Vastgoedmakelaar ODB-Z00540
  • Opleidingsverstrekker: Agentschap Innoveren en Ondernemen

Kmo-portefeuille

Thema: Beroepsspecifieke competentie - Gereglementeerd beroep in België

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.

  • MO* € 704.47
  • KO** € 616.41

Netto verschuldigd bedrag voor:

* middelgrote ondernemingen

** kleine ondernemingen

Heb je nog een vraag?

Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.