Business

Time is money

Elke dag worden we geconfronteerd met een overvloed aan e-mails. Onze mailbox leidt steeds meer een eigen leven en controleert (of verstoort) het onze vaker dan wenselijk is. Daardoor wordt het voor de gemiddelde medewerker moeilijk om efficiënt met tijd om te springen. Bovendien krijgen we het ook moeilijk om werk af te krijgen voor de gestelde deadline. Een stressvolle werksfeer is een gekend fenomeen in dit digitale e-mailtijdperk. Een volle mailbox is anno 2017 één van de grootste bedreigingen van een productieve werkomgeving, een praktische oplossing dringt zich op. SYNTRA Business-coach Eva Valgaeren geeft al jaren training rond e-mail- en timemanagement. In dit artikel zet ze een enkele concrete tips op een rijtje om efficiënter en strategischer met tijd en inkomende mails om te gaan.

 

Business

SYNTRA Business zoekt freelancers

Interesse om als freelance docent/trainer aan de slag te gaan bij SYNTRA Business?

We zijn namelijk steeds op zoek naar freelance trainers/docenten, in het bijzonder in de regio Kempen, die geïnteresseerd zijn:

  • In relatief korte en wisselende opleidingsopdrachten op locatie.
  • Om hun ervaring op innovatieve wijze te delen met de bedrijfswereld.

 

Business

Inzetten op slimme digitalisering door focus op gedragsverandering

Digitalisering, iedereen heeft het er over en elk bedrijf wil er op inzetten. Een goede zaak, al draaien digitaliseringsprojecten weleens uit op een mislukking of leveren ze onvoldoende rendement. Daarom zetten we bij SYNTRA Business in op slimme digitale ontwikkeling. Op voorhand de gewenste gedragsverandering goed omschrijven, door draait het om, aldus Richard Welten van SYNTRA Business, die de veranderprocessen bij klanten mee begeleidt.

Business

Glasheldere opleidingsbeloften

Wie groeit van eenmanszaak naar zaakvoerder van een kmo, komt heel wat nieuwe uitdagingen tegen. Vaak ken je je product of dienst door en door, maar de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om een bedrijf te leiden, veranderen naarmate je bedrijf groter wordt. Het Limburgse familiebedrijf Profel zet daarom sterk in op maatopleidingen voor zowel de duizend eigen medewerkers als voor het dealernetwerk.

Business

Gezond ondernemen

Onafhankelijke (thuis)verpleegkundigen beheersen perfect alle verpleegtechnische handelingen, maar hun ondernemerskennis is vaak nog te beperkt. Bovendien professionaliseert de gezondheidszorg steeds meer, terwijl uit onderzoek blijkt dat er onvoldoende kwaliteitsvolle opleidingen bestaan voor onafhankelijke verpleegkundigen. Daarom zet SYNTRA Business samen met CT Paramedics in op opleidingen waarbij verpleegkundigen alle nodige kennis opdoen voor een gezonde en toekomstgerichte praktijkvoering.

Business

Generatie diversiteit

Wetenschappelijke studies wijzen uit dat de generatieverschillen soms kleiner zijn dan de verschillen binnen de eigen generatie. Er heerst echter vaak de perceptie dat samenwerken met mensen van een andere generatie moeilijk is. Soms worden de verschillen ook sterk uitvergroot: “de jeugd is de hele tijd met de smartphone bezig” of “ouderen zijn vastgeroest en willen niets meer bijleren”.

Business

Geen blad voor de mond?

Hoe motiveert u uw medewerkers? Hoe geeft u op een goede manier feedback? En hoe brengt u objectiviteit in het hele verhaal? Goed leiding geven is wandelen op de gulden middenweg, maar toch zijn er een aantal regels die algemeen gelden. Twaalf teamleiders en acht supervisors van Aminolabs namen met een maatopleiding van SYNTRA Business de proef op de som en delen hun ervaring.

Business

GDPR voorbereiding

De GDPR-wetgeving is komende en veel KMO’s zullen hun privacy- en securitybeleid moeten (her)bekijken. Op 25 mei 2018 zullen alle bedrijven die persoonsgegevens verzamelen, volledig moeten voldoen aan de nieuwe GDPR-wetgeving. Wij hebben alvast 10 concretet tips en tricks om er direct mee aan de slag te gaan:

Business

Fiere werkers

“Als je met respect omgaat met een leertijdjongere en je je best doet om hem effectief iets bij te brengen, dan kan je er de meest bekwame medewerker van maken, helemaal afgestemd op jouw bedrijf.” Peter Ceyssens, zaakvoerder van Ceyssens bouw en dak is duidelijk enthousiast over de leertijdjongeren van SYNTRA Business.

Business

Effectieve efficiëntietools

Heb je er al eens bij stilgestaan hoeveel processen er binnen je bedrijf nog manueel gestuurd worden? En hoeveel tijds- en geldwinst je eruit zou kunnen halen door ze te automatiseren? “Een voorbeeld dat voor veel bedrijven bekend in de oren zal klinken: het invullen en verwerken van werkbonnen. Vaak worden die nog handmatig ingevuld, afgetekend, overgetypt en pas dan verzonden en gefactureerd. Dat kan dus veel sneller, efficiënter en goedkoper door de werkbon digitaal te maken en te koppelen aan een ERP-systeem. Bedrijven die zelf een IT’er in huis hebben, kunnen dat mogelijk zelf ontwikkelen, al dan niet na een korte maar krachtige maatopleiding die zich toespitst op de specifieke situatie”, vertelt SYNTRA Business-docent Koen Huybrechts.

 

Business

Een investering, geen kost

“Wie net van school komt, is volgens mij nooit klaar voor de realiteit”, zegt Karine Plas, Learning Manager bij contactcenter IPG. “Er is al heel wat verbeterd aan de onderwijsprogramma’s maar zonder extra bedrijfsopleidingen blijven we achterop hinken. IPG investeert daarom fiks in nieuwe medewerkers. Ze worden één voor één klaargestoomd met opleidingen om zowel hun technische kennis als social skills een niveau hoger te krijgen. SYNTRA Business helpt ons met de erkenning van de opleidingstrajecten en de subsidies.”

Business

Dromenjager

Voor velen is het een ware zoektocht om die ene job te vinden die hen een goed gevoel geeft en waar ze hun ei kwijt kunnen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men na het behalen van een diploma soms toch beslist om een totaal andere richting uit te gaan. En dat is waar SYNTRA Business in het verhaal opduikt. Het overkwam ook Charlotte Bongaerts. Ze behaalde haar diploma lichamelijke opvoeding, maar wilde eigenlijk niet in het onderwijs staan. Daarom besloot ze na een tijdje om bij SYNTRA Business een tweejarige opleiding te volgen die haar toeliet om ondertussen wel voltijds te blijven werken. Het bleek de ideale oplossing.