Menselijk kapitaal loont

8 years 4 months geleden

In België bestaat er een grote discrepantie tussen de technische kennis die men aanleert op school en de technische kennis die effectief nodig is in een bedrijf. Volgens het IPV, dat via vorming en begeleiding de groei van de voedingsindustrie ondersteunt, ligt de uitdaging erin om de switch te maken en de - meestal kortgeschoolde -medewerkers technisch om te scholen.

Vaak gaat het om heel loyale medewerkers die al 10 of 15 jaar meedraaien in hetzelfde bedrijf. “Ze zijn gemotiveerd, kennen het productieproces als hun broekzak en melden zich haast nooit ziek. Zo’n mensen wilt u niet kwijt, maar een degelijke opleiding is dan wel een vereiste.” Als sectorfonds speurt IPV de markt af naar de allerbeste opleidingscentra en zo kwam het ook bij SYNTRA Business terecht. In het licht van de hoge werkloosheid en de nood om mensen competent te houden, werd in 1989 IPV opgericht. “IPV staat voor Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid”, vertelt Herbert Matthys, adviseur bij IPV. “Via opleidingen, vorming en advies dragen we bij aan het efficiënter en kwaliteitsvoller werken in de Belgische voedingsindustrie, goed voor ruim 5.700 bedrijven die samen bijna 89.000 werknemers tewerkstellen.” “De voedingssector is één van de weinige sectoren in België die solide blijft. Ook de bedrijven zelf geven ons die signalen, hun productie draait echt goed én hun reputatie stijgt. Het is nu dus een kwestie om mee te kunnen met onze snel evoluerende maatschappij en de hoge eisen die aan de sector opgelegd worden. Dat impliceert een hoge nood aan technische opleidingen enerzijds en opleidingen rond voedsel- en arbeidsveiligheid anderzijds. Waar operatoren vroeger jarenlang kort cyclisch werk met de hand moesten uitvoeren, kunt u hen vandaag flexibel inzetten op meerdere plaatsen in uw bedrijf – op voorwaarde dat ze over een technische bagage beschikken zodat ze de steeds complexere machines kunnen bedienen en bijvoorbeeld in staat zijn om zelf kleine storingen te verhelpen.”

Goede kennismix

Verder benadrukt Herbert het belang van opleidingen rond com municatie, informatica en talen. “Communicatie wordt soms nog stiefmoederlijk behandeld, terwijl het essentieel is voor elk bedrijf. Slechte communicatie zorgt er immers voor dat uw ploegensysteem minder goed draait en teamleden onderling niet goed kunnen samenwerken, wat dan weer een negatieve impact heeft op de productie en de sfeer en zelfs kan leiden tot een burn-out. Als uw medewerkers over een goede kennismix van techniek, veiligheid, communicatie, informatica en talen beschikken, dan zult u merken dat uw keten heel solide is. Heb dus oog voor het ruimere kader en benut uw menselijk kapitaal maximaal!” Aangezien IPV ervan overtuigd is dat goed opgeleide werknemers een must zijn voor elk voedingsbedrijf, is het bijzonder selectief bij de keuze van zijn docenten en opleidingscentra. “Daarom werken we ook met een kwaliteitslabel. Elke organisatie of lesgever moet echt wel gemotiveerd en goed geëquipeerd zijn alvorens het ons label kan behalen. SYNTRA Business voldeed aan onze kwaliteitseisen en is door het IPV erkend voor zijn opleidingen voedselveiligheid, arbeidsveiligheid, techniek, communicatie, informatica en talen. In onze ogen is SYNTRA Business ook een interessante partner omdat het zowel kalender- als maatopleidingen aanbiedt, die op flexibele uren en locaties kunnen doorgaan. Bovendien hebben zij oog voor de ‘quick wins’: wie een opleiding volgt, boekt snel een resultaat en krijgt heel praktische tips die hij meteen kan toepassen. Die manier van werken is zowel voor de werkgever als werknemer heel dankbaar.”

SyntraPXL Blog

Blijf op de hoogte van nieuws en events bij SyntraPXL

Naar alle artikels
Het opleidingsplan en de arbeidsdeal
Business

Het opleidingsplan en de arbeidsdeal: hoe begin ik er aan?

Business

Syntra business lanceert nieuw opleidingsaanbod voor medewerkers

Vanaf september zet Syntra business samen met SyntraPXL een nieuw open opleidingsaanbod in de markt. Een perfect alternatief voor wie niet op zoek is naar maatopleiding, maar zijn werknemers wel wil bijscholen én daarbij graag zijn kmo-portefeuille inzet. Een bedrijfsopleiding boeken kan nog steeds, maar met ons open aanbod van kortlopende opleidingen, certificeringen en bijscholingen kunnen we de gekende business-kwaliteit leveren op kleine schaal. Laat je inspireren door ons aanbod en schrijf nu alvast in! Ontdek het nieuw opleidingsaanbod!

Business

Verdubbel je opleidingssubsidies met deze financiële incentives van de overheid

Het Vlaams opleidingsverlof is al enkele jaren een interessante maatregel voor mensen die hun job willen combineren met een opleiding. Momenteel kan je als werknemer maximaal 125 uur afwezig zijn op het werk, maar daar komt dit jaar verandering in. Vanaf september 2021 kan dit aantal verdubbeld worden door de werkgever. Maar naast het VOV kan je als werknemer of kmo nog profiteren van andere interessante incentives. Hoog tijd om te investeren in opleiding dus!

Business

Nieuwe trend: coaching in plaats van traditioneel opleiden

Bedrijven bestelden tijdens het eerste kwartaal van het jaar uitzonderlijk veel coachingtrajecten op maat. Voor SYNTRA business is die toenemende vraag alvast geen verrassing. “Bijkomende subsidies en aanslepende bedrijfsuitdagingen maken coachingtrajecten aantrekkelijker dan ooit”, zegt Sandra Huysmans van SYNTRA business.

Business

Wafelbakkers met goesting in de toekomst

De bescheiden Vlaming beseft vaak niet dat België het wafelland bij uitstek is. Eva Taes, HR-manager, kan daar in geuren en kleuren over vertellen: "We leveren aan ongeveer alle supermarkten in België, in Europa en zelfs verschillende landen buiten Europa." Bij de schrijver van dit artikel hebben vooral de geuren indruk gemaakt, want de heerlijke geur van versgebakken wafels overvalt je al op de parking. Bij het betreden van de productiehal zorgt het intens wafelaroma zelfs voor een instant hongergevoel. Maar wie zich niet laat afleiden, ziet meteen een voedingsbedrijf waar mensen en moderne machines samenwerken voor een efficiënt productieproces. Want wie in de voedingsindustrie aan de top wil blijven, moet kwaliteit en performantie hand in hand laten gaan.

Business

LEIDINGGEVEN OP AFSTAND